nedeľa 12. augusta 2018

OM VHF Low Power Contest a Letní QRP závod na VKV (OK) 2018

OM VHF Low Power Contest and the Summer QRP Contest on VHF (OK) 2018
for English translation - see below 


V nedeľu dňa 5.8.2018 som sa po rok a pol dlhej prestávke zase zúčastnil z lúky nad Lamačom v Bratislave závodenia na VKV, a to českého a slovenského medzinárodného rádioamatérskeho QRP závodu – ktoré paralelne bežia v rovnakom čase po dobu 6 hodín na VKV v pásme 144 MHz.
Prakticky v tomto čase tu prebiehal aj významný Alpe Adria VHF Contest (AAC) a nemecké kontesty : DARC UKW-Sommer-Fieldday  ako aj Bayerischer Bergtag (BBT).
Toto miesto je pre mňa známe miesto (lokátor JN88ME a asi 275m ASL), pekne otvorené na južné smery (JV-J-JZ) viď aj :
(presnejšie súradnice :  48.189336 N,  17.058713 E ). 
Sem som predtým chodieval súťažiť aj na pravidelný mesačný slovenský Prevádzkový aktív - VKV PA.
Spolu s mojím synom som tu 5.8. ráno postavil 8+2m vysoký stožiar a 7 elementovú yagi anténu, viď foto a pripravili sme načas aj už obvyklé pracovisko v aute – viď moje predošlé kontestovania.
Závod som však aj tak odštartoval až asi 1 hod po začiatku, lebo novo použitý mini-notebook som  nedokázal napájať z AKU v aute, a tak som musel využiť po rýchlom nakonfigurovaní starý notebook, pričom som v konfigurácii urobil niekoľko chýb .

Pásmo bolo dosť obsadené, a to aj silnými stanicami pracujúcimi v tomto čase najmä v AAC. No niektoré  stanice ma asi nepočuli aj kvôli môjmu nízkemu výstupnému výkonu (trx TS2000X nastavený na QRP : 10w out) - a smerovaniu týchto staníc v rámci AAC kontestu inými smermi než ku mne – ma v pile-upoch ani po opakovanom volaní nezobrali.
Inak technika fungovala : externý akumulátor pre TRX a vozidlový pre notebook vydržali.

Môj celkový dosiahnutý výsledok za asi 5 hodín prevádzky : 

46 QSOs, 22 WWLs, 11351 bodov, ODX : E7/9A2U;JN83SO; 511km

………………………………………………………………………………………

On the 5th August 2018, after one and half year long break, I attended again to the contesting on VHF bands of the meadows above the Lamac in Bratislava ; in this case to the referred Czech and Slovak Ham Radio International QRP contests – which run in parallel for 6 hours on VHF 144 MHz band.
In the same time an important Alpe Adria VHF Contest (AAC) and German contests: the DARC UKW-Sommer - Field day and the Bayerischer Bergtag (BBT) were running here as well.
This place is a well-known place for me (locator JN88ME and ca 275m ASL), nicely opened to southern directions (SE-S-SW) see also:

(more precisely : 48.189336 N,  17.058713 E ).
Before, I used to come here to take part in the monthly regular Slovak VHF Activity Contest – VKV PA.

In the morning on the 5th August I erected together with my son the 8+2m high mast and an antenna 7el. yagi – see a photo and we prepared on time the accustomed workplace in the car – see my previous contesting.

Nevertheless I started contesting with app. 1 hour delay, due to problems with supplying the newly used mini-notebook form the car-accu; so I had to use the old notebook after a quick configuring, which caused some failures in the configuration.
The band was quite occupied, also by strong stations working at the same time in the AAC. Some of the stations probably could not hear me because of my low power output (trx TS2000X set on QRP : 10w out) and due to beaming of that stations within the AAC directions than to me – these stations did not take me in the pile-ups even after several repeated calls.  
Otherwise, an external accumulator for the TRX  and a vehicle accu for notebook endured.


My overall result achieved in ca 5 hours of operation:

46 QSOs, 22 WWLs, 11351 Points, ODX : E7/9A2U;JN83SO; 511km

2 komentáre:

  1. Vlado, vzdy ma udivuje ako tu antenu dokazete dat tak vysoko v 1 - 2 ludoch. Vela zdaru v zavodeni ;-)

    OdpovedaťOdstrániť
  2. ja staviam sám 9m stožiar so 7el.DK7ZB . 73 Tomáš OM6DC

    OdpovedaťOdstrániť