sobota 24. októbra 2020

 

Prevádzkový aktív (VKV PA) na VKV/UKV 18.10.2020 .
Activity Contest VHF-SHF on October 18, 2020

 

V nedeľu 18.10.2020 som sa po dvojročnej prestávke zúčastnil rádioamatérskeho OK/OM VKV/UKV Prevádzkového aktívu z lúky nad Lamačom v Bratislave, 275 m ASL,  v lokátore JN88ME, a to na pásme 70cm (UKV).  Bolo celkom dobré počasie – pod mrakom a sem-tam aj slniečko, aj keď veterno ; teplota ráno okolo +10 stupňov,  potom trochu oteplenie.

Použil som časť mojej VKV PA výbavy pre vysielanie z auta : TRX TS2000X s výkonom asi 40w na 70cm a napájanie z LiFePo4 akumulátora. Spojenia som zapisoval len na papier, prepísal som ich až doma do SW denníka Tučňák v počítači a potom odoslal na vyhodnotenie na www.hamradio.sk.  Anténa bola malá YAGI 11 el. Stožiar som mal oproti minulým rokom len zjednodušený, kratší, fixovaný vodorovnou trubkou zo strechy auta a nasadený na veľkú skrutku v zemi. Prístup na Internet som nemal, a tak ani prístup na chat ON4KST. TRX s anténou fungovali dobre, a tak som urobil 19 spojení (= 57 bodov) a 11 násobičov / lokátorov WWL , čo znamená celkovo 627 bodov v tejto súťažnej etape na 70cm rádioamatérskom pásme.

 

On Sunday October 18, 2020, after a two year long break, I attended to the ham radio OK/OM VHF-SHF Activity Contest . I transmitted from a meadow above Lamac in Bratislava, 275m ASL,  in the JN88ME locator, namely on the 70cm HAM band (UHF).

There was quite a good weather – cloudy and sunny meanwhile, though windy ; the temperature in the morning around +10 degrees, then warming a little bit till noon. I used a part of my Activity-Contest-Car-Equipment : TRX TS2000X with power ca 40w on the 70cm, electric power supplied from the LiFePo4 accumulator.

I put down the qso-s on paper only. I had to rewrite them into SW log Tucnak in PC at home, sa as to send them on the  www.hamradio.sk for evaluation.   The antenna used was my 11 elements YAGI.  The Alu-mast, which I have used, was simplified, shorter, fixed by a horizontal pipe from the car roof and by a big screw in the soil. I had no internet connection, so I was running without the ON4KST chat.  

The TRX with the ant operated well and so I succeeded to work 19 QSOs (= 57 points) and 11x WWL locators, which means 627 points totally in this competition period on the 70cm HAM band.