nedeľa 16. januára 2022

Prevádzkový aktív (VKV PA) v pásme 1296 MHz, 16.1.2022.

Activity Contest VHF-SHF in the band 1296 MHz, January 16, 2022.

 - for English translation see page below

V nedeľu 16.1.2022 som sa zase zúčastnil rádioamatérskeho (HAM) OK/OM VKV/UKV Prevádzkového aktívu. Vysielal som z lúky nad Lamačom v Bratislave, 275 m ASL,  v lokátore JN88ME, a to v pásme 1296 MHz = 23cm (SHF).  Bolo celkom dobré počasie – čiastočne slnečno, len slabý vetrík, zamrznutá pôda. Teplota ráno okolo -2 stupňov, potom prišlo trochu oteplenie nad nulu a trvalé slniečko.

Použil som VKV PA výbavu pre vysielanie z auta: TRX TS2000X s výstupným výkonom asi 10w na 23cm, napájanie z LiFePo4 akumulátora. Použitá anténa YAGI 44 el. (SHF2344). . Hliníkový anténny stožiar som mal kratší (vysoký asi 5m), fixovaný vodorovnou trubkou zo strechy auta a nasadený na veľkú skrutku v zemi. Rádioamatérske spojenia (QSOs) som zapisoval do notebooku, do sw denníka Tučňák a potom z domu odoslal na vyhodnotenie na www.hamradio.sk
Pri nadväzovaní spojení mi veľmi pomáhal prístup na Internet cez mobil a chat cez sw wtKST. Do polovice závodu som mal k wtKST zapnutý 
aj sw AirScout (pre spojenia odrazom od lietadiel) - no potom som ho musel vypnúť, lebo spôsoboval zvýšenú spotrebu notebooku a nemal som externé napájanie notebooku.

TRX s anténou fungovali aj v zimných podmienkach spoľahlivo, a tak som urobil 11 spojení (= 38 bodov) a 7 násobičov / lokátorov WWL, čo znamená celkovo 266 bodov v tejto súťažnej etape na 23cm rádioamatérskom pásme.  

 

On Sunday January 16, 2022, I again participated in the amateur  radio (HAM) OK/OM VHF-SHF Activity Contest. I transmitted from the meadow above Lamac in Bratislava, 275m ASL, in the locator JN88ME, in the band 1296 MHz = 23cm HAM band (SHF). The weather was quite good – partly sunny, only light breeze, frozen soil. The temperature in the morning was around -2 degrees, then came a little warming above zero and persistant sunshine. I used the VHF-Activity-Contest-Equipment for transmitting from the car: TRX TS2000X with an output power of about 10w at 23cm, powered by a LiFePo4 battery. Used antenna YAGI 44 el. (SHF2344). I had a shorter aluminium antenna mast (about  5m high), fixed by a horizontal tube from the roof of the car and mounted on a large screw in the ground.  I recorded the amateur radio connections (QSOs) in a notebook in the SW Tucnak log and then sent them out of the house for evaluation at www.hamradio.sk .

Access to the Internet via mobile phone and chat via the wtKST software helped me a lot in establishing the connections.  By the middle of the contest, I also had AirScout software turned on for wtKST (for connections by reflection from aircraft) - but then I had to turn it off because it caused increased consumption of the notebook and I did not have external power to the notebook.

The TRX with the antenna worked reliable even in these winter conditions, so I made 11 QSOs (= 38 points) and 7 WWL multipliers / locators, which means a total of 266 points in this competition period on the 23cm amateur radio band.