utorok 9. februára 2016

Zimný OK QRP závod na UKV/VKV 7.2.2016 -------- Winter OK QRP Contest on UHF/VHF on Feb.7,2016


V nedeľu 7.2.2016 som sa zúčastnil na 70cm a 2m rádioamatérskom pásme (HAM pásmo) Zimného OK QRP závodu, ktorý sa konal na :
- 432 MHz (= HAM pásmo 70cm) o 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz (= HAM pásmo 2m)  o 11.00-13.00 UTC.

Autom som vyšiel nad Bratislavu – na lúku nad Lamačom v Bratislave - lokátor JN88ME, na miesto na ktoré chodievam na VKV Prevádzkový aktív.
Teplota ráno okolo +3 stupňov, slnko, no dosť silný vietor. Použil som  “plnú” verziu mojej mobilnej VKV výbavy pre 2m a 70cm : TRX TS2000X 10w, LiFePO4 aku, anténa 11 el. Yagi pre 70cm a 7 el. Yagi pre 2m, hliníkový stožiar 8m, notebook. (Je to moja výbava aj pre VKV PA).

V tomto zimnom čase, keď  však momentálne v Bratislave nie je sneh, som počul z tejto kóty veľa staníc – výnimočne aj zo vzdialenejších štvorcov v DL - a aj s malým výkonom sa podarilo dovolať sa na niektoré.
Urobil som pomocou  cw + ssb  11 QSO (spojení) na 70cm (ODX=OK1CAP/P; JO60TP; 368km)  a 18 spojení na 2m (ODX=OK1KAD; JO60LJ; 384km).
Denník zo závodu som poslal Mirkovi OK1DOM, ktorý mi potvrdil jeho obdržanie za pár hodín – tnx.


On Sunday February 7, 2016, I attended to the Winter OK QRP Contest  on the 70 cm and 2 m radio-amateur (HAM) band, which took place at the :
-09.00-11.00 UTC on 432 MHz (=70cm HAM band)
-11.00-13.00 UTC on 144 MHz (=2m HAM band).

I came out of Bratislava by car – to the meadows above Lamač in Bratislava - locator JN88ME, to the place I am used to go for attending to the VHF Activity contests.
The temperature in the morning was around +3 degrees, sunny, but quite a strong wind. I used so called "full" version of my mobile VHF / UHF equipment : TRX TS2000X 10w, LiFePO4 accu, ant. 11 el Yagi for 70 cm and 7 el. Yagi for 2m, aluminum  mast 8m, notebook. (This is also my equipment for VHF/UHF Activity contests).

In this winter time, but with no snow in Bratislava at the moment, I have heard a lot of stations from this place – even from the more distant locators in DL - and though using a small power I succeeded to contact some of them.

I made by cw + ssb  11 QSOs (=contacts) on 70 cm (ODX = OK1CAP/P; JO60TP; 368km)   and 18 contacts on 2 m (ODX = OK1KAD; JO60LJ; 384km).
The contest-log I have sent to Mirek OK1DOM, who confirmed its receipt within a couple of hours – tnx.