štvrtok 24. septembra 2015

SOTA OE : OE/TI-290 Grüblspitze 2395m Austria - Tirol - - - - - - Activation in September 2015


On Monday, September 14, 2015 I activated within SOTA Ham Radio the hill Grüblspitze as OE/OM1HI/P. I made first QSO with handy TRX on 145,500 MHz FM and then other 5 QSOs (only) on SW 7 MHz, due to the very rainy and windy weather. Here I worked on CW with TRX KX1 3w, antenna : wire 7m over the cross + 4m counterpoise on the ground.       Vlado OM1HI + daughter Andrea.
V pondelok 14. Septembra 2015 som v rámci SOTA rádioamatérsky aktivoval kopec Grüblspitze ako OE/OM1HI/P . Prvé spojenie som urobil s ručným TRX na 145,500 MHz FM a potom 5 ostatných spojení (iba) na KV 7 MHz, a to z dôvodu veľmi daždivého a veterného počasia.  Tu som pracoval s TRX KX1 3w, anténa : drôt dĺžky 7m prehodený cez kríž + 4m protiváha na zemi.             Vlado OM1HI + dcéra Andrea