pondelok 28. marca 2016

Prevádzkový aktív (VKV PA) na VKV/UKV 20.3.2016 Activity Contest VHF-SHF on March 20, 2016


V nedeľu 20.3.2016 som sa zúčastnil rádioamatérskeho OK/OM  VKV/UKV Prevádzkového aktívu z kopca Veľká Javorina, 970 m ASL,  v lokátore JN88UU, a to na pásme 23cm (SHF).
Bolo dosť dobré počasie – pod mrakom a sem-tam slniečko, aj keď veterno; teplota ráno okolo +2 stupňov, skoro zamrznutá zem ; potom do obeda trochu oteplenie.
Použil som  časť mojej VKV PA výbavy pre vysielanie z auta : TRX TS2000X 10w/23cm a tentoraz napájanie zo siete cez 50m kábel. Anténa bola moja YAGI SHF 2344 (wimo.de) - 44 el.- zisk, ked je sucho asi 18 dBd, notebook so sw Tučňák. Priatelia mi  zapožičali a aj postavili výsuvný hliníkový stožiar cca 6m, čo ráno veľmi pomohlo pri ponáhľaní sa. Čiastočne tu fungovalo aj pripojenie na internet, a tak som sa občas dostal aj na ON4KST mw chat.   TRX s anténou fungovali dobre, a tak sa mi podarilo urobiť 20 spojení (= 68 bodov) a 11 násobičov / lokátorov WWL , čo znamená celkovo 748 bodov v tejto etape na 23cm rádioamatérskom pásme. ODX sa stal IK3HHG v lokátore JN65DO , vzdialený 545 km. Tak som sa momentálne - len celkom tesne - dostal na tretie miesto vo VKV PA (OM) 2016.   (http://vkv.szr.sk/)

On Sunday March 20, 2016  I attended to the ham radio OK/OM VHF-SHF Activity Contest  from Velka Javorina hill, 970m ASL,  in the JN88UU locator, namely on the 23cm HAM band (SHF).

There was quite a good weather – cloudy and sunny meanwhile, though windy; the temperature in the morning around +2 degrees, the soil almost frozen; then warming a little bit till noon. 
 I used a part of my Activity Contest (VKV PA) car-equipment: TRX TS2000X 10w/23cm, electricity from power network this time – through the 50m cable connection.
The antenna was my YAGI SHF 2344 (wimo.de) - 44 el.- ca 18 dBd gain when dry, notebook with sw Tucnak.
The friends lend and also erected for me the ca 6m telescopic Alu-mast, which helped a lot in this morning hurry.
The internet connection was partially in function, and so I succeeded from time to time to enter the ON4KST mw chat.  
The TRX with the ant operated well and so I succeeded to work 20 QSOs (= 68 points) and 11x WWL locators, which means 748 points totally in this period on the 23cm HAM band. The ODX got IK3HHG, locator JN65DO, at the distance of 545km . 
So I momentarily got very tightly on to the3rd place in the VKV PA (OM) 2016. (http://vkv.szr.sk/)